Villkor

Senast uppdaterad: oktober 14, 2021

Tolkning och definitioner

Tolkning

De ord som den initiala bokstaven har stora bokstäver har betydelser definierade under följande villkor. Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller i plural.

Definitioner

I denna ansvarsfriskrivning:

  • Företag (referat till som antingen "företaget", "vi", "oss" eller "vår" i denna ansvarsfriskrivning) hänvisar till Rork Media Limited, 71-75, Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H 9JQ.
  • Service hänvisar till webbplatsen.
  • Om er betyder individen som får åtkomst till Tjänsten, eller företaget eller annan juridisk person på uppdrag av vilken sådan individ får åtkomst till eller använder Tjänsten, beroende på vad som är tillämpligt.
  • Webbplats hänvisar till Divernet, tillgänglig från https://divernet.com/

Villkor

Informationen i tjänsten är endast avsedd för allmän information.

Företaget tar inget ansvar för fel eller utelämnanden i innehållet i tjänsten.

Under inga omständigheter ska företaget hållas ansvarigt för några speciella, direkta, indirekta, följdskador eller tillfälliga skador eller några som helst skador, vare sig det är fråga om en åtgärd av kontrakt, försumlighet eller annan tort, som uppstår ur eller i samband med användningen av tjänsten eller innehållet i tjänsten. Företaget förbehåller sig rätten att göra tillägg, raderingar eller ändringar av innehållet på tjänsten när som helst utan föregående meddelande.

Företaget garanterar inte att tjänsten är fri från virus eller andra skadliga komponenter.

Ansvarsfriskrivning för medicinsk information

Informationen om hälsa som tillhandahålls av Tjänsten är inte avsedd att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga sjukdomar. Produkter, tjänster, information och annat innehåll som tillhandahålls av tjänsten, inklusive information som länkar till tredje parts webbplatser tillhandahålls endast i informationssyfte.

Informationen som erbjuds av Tjänsten är inte heltäckande och täcker inte alla sjukdomar, åkommor, fysiska tillstånd eller deras behandling.

Individer är olika och kan reagera olika på olika produkter. Kommentarer som görs på tjänsten av anställda eller andra användare är strikt deras egna personliga åsikter som görs i deras egen personliga egenskap och är inte påståenden från företaget och representerar inte heller företagets position eller syn.

Företaget ansvarar inte för någon information som tillhandahålls av Tjänsten med avseende på rekommendationer avseende kosttillskott för hälsoändamål.

Företaget lämnar ingen garanti eller garanti med avseende på några sålda produkter eller tjänster. Bolaget ansvarar inte för eventuella skador för tillhandahållna information eller tjänster även om Bolaget har underrättats om möjligheten till skadestånd.

FTC Affiliate Ansvarsfriskrivning

Avslöjandet som följer är avsett att helt överensstämma med Federal Trade Commissions policy i USA som kräver att vara transparent om alla och alla affilierade relationer som företaget kan ha på tjänsten.

Du bör anta att några av länkarna är "affiliate-länkar", en länk med en speciell spårningskod.

Detta innebär att om du klickar på en affiliate-länk och köper varan, kan företaget få en affiliate-provision. Detta är ett legitimt sätt att tjäna pengar på och betala för driften av tjänsten och företaget avslöjar gärna sina affilierade relationer för dig.

Priset på varan är detsamma oavsett om det är en affiliate-länk eller inte. Oavsett vilket rekommenderar företaget endast produkter eller tjänster som företaget tror kommer att ge användarna mervärde.

Affiliate-annonseringsprogram som tjänsten använder är:

  • Amazon Services LLC Associates-program Som Amazon Associate tjänar jag på kvalificerade köp. Företaget är deltagare i Amazon Services LLC Associates Program, ett affiliate-annonseringsprogram utformat för att tillhandahålla ett sätt för webbplatser att tjäna reklamavgifter genom att annonsera och länka till Amazon.com eller endless.com, MYHABIT.com, SmallParts.com eller AmazonWireless.com. Sidor på denna tjänst kan innehålla affiliate-länkar till Amazon och dess affiliate-webbplatser där ägaren av denna tjänst, Rork Media Limited, 71-75, Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H 9JQ, kommer att göra en remissprovision.
  • Mikes Dive Stores
  • Fritid Pro
  • Dykliv

Ansvarsfriskrivning för externa länkar

Tjänsten kan innehålla länkar till externa webbplatser som inte tillhandahålls eller underhålls av eller på något sätt kopplat till företaget.

Observera att företaget inte garanterar noggrannhet, relevans, aktualitet eller fullständighet av någon information på dessa externa webbplatser.

Annonsfriskrivning

Tredjepartsannonser och länkar till tredje parts webbplatser kan också visas när du använder tjänsten. Företaget gör inga utfästelser om riktigheten eller lämpligheten av någon av informationen i dessa annonser eller webbplatser och tar inte på sig något ansvar eller ansvar för beteendet eller innehållet i dessa annonser och webbplatser och de erbjudanden som den tredje- partier.

Tredjepartsannonser och länkar till andra webbplatser där varor eller tjänster annonseras är inte rekommendationer eller rekommendationer från företaget av tredje parts webbplatser, varor eller tjänster. Företaget tar inget ansvar för innehållet i annonserna, löften eller kvaliteten/tillförlitligheten hos de produkter eller tjänster som erbjuds i alla annonser.

Produktrecensioner Friskrivningsklausul

För att tjäna pengar och betala för driften av Tjänsten kan företaget få ersättning (antingen monetärt eller genom gratisprodukter) för recensioner eller rekommendationer av ett visst företag, produkt eller tjänst.

Bolaget förblir oberoende och granskningar görs utifrån Bolagets egna åsikter oavsett vilken ersättning som kan erhållas.

I enlighet med Federal Trade Commissions policy i USA, kommer artiklar som innehåller en recension av ett företag, en produkt eller tjänst för vilken en ersättning har erhållits, att innehålla en ansvarsfriskrivning.

Ansvarsfriskrivning för fel och utelämnanden

Informationen som tillhandahålls av Tjänsten är endast för allmän vägledning i frågor av intresse. Även om företaget vidtar alla försiktighetsåtgärder för att säkerställa att innehållet i tjänsten är både aktuellt och korrekt, kan fel uppstå. Dessutom, med tanke på att lagar, regler och förordningar förändras, kan det finnas förseningar, utelämnanden eller felaktigheter i informationen i tjänsten.

Företaget ansvarar inte för några fel eller utelämnanden, eller för de resultat som erhållits från användningen av denna information.

Ansvarsfriskrivning för rättvis användning

Företaget kan använda upphovsrättsskyddat material som inte alltid har varit specifikt auktoriserat av upphovsrättsinnehavaren. Företaget gör sådant material tillgängligt för kritik, kommentarer, nyhetsrapportering, undervisning, stipendier eller forskning.

Företaget anser att detta utgör en ”rättvis användning” av sådant upphovsrättsskyddat material enligt avsnitt 107 i USA: s upphovsrättslag.

Om du vill använda upphovsrättsskyddat material från tjänsten för dina egna ändamål som går utöver rättvis användning, måste du få tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Åsikter uttryckt ansvarsfriskrivning

Tjänsten kan innehålla åsikter och åsikter som är författarnas och inte nödvändigtvis återspeglar den officiella policyn eller ståndpunkten för någon annan författare, byrå, organisation, arbetsgivare eller företag, inklusive företaget.

Kommentarer publicerade av användare är deras ensamma ansvar och användarna kommer att ta fullt ansvar, ansvar och skuld för alla förtal eller rättstvister som är resultatet av något skrivet i eller som ett direkt resultat av något skrivet i en kommentar. Företaget är inte ansvarigt för kommentarer som publiceras av användare och förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer oavsett anledning.

Ansvarsfriskrivning

Informationen om tjänsten tillhandahålls under förutsättning att företaget inte här är engagerat i att tillhandahålla juridisk rådgivning, redovisning, skatt eller annan professionell rådgivning och tjänster. Som sådan bör den inte användas som ett substitut för konsultation med professionella redovisnings-, skatte-, juridiska eller andra kompetenta rådgivare.

Under inga omständigheter ska företaget eller dess leverantörer vara ansvariga för några speciella, tillfälliga, indirekta eller följdskador som uppstår på grund av eller i samband med din åtkomst eller användning eller oförmåga att komma åt eller använda tjänsten.

Ansvarsfriskrivning "Använd på egen risk"

All information i tjänsten tillhandahålls "i befintligt skick", utan garanti för fullständighet, korrekthet, aktualitet eller för de resultat som erhålls från användningen av denna information, och utan garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till garantier för prestanda, säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål.

Företaget är inte ansvarigt gentemot dig eller någon annan för något beslut som fattats eller åtgärder som vidtagits i förlängning av informationen som tillhandahålls av tjänsten eller för några följdskador, speciella eller liknande skador, även om de informeras om möjligheten till sådana skador.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna ansvarsfriskrivning kan du kontakta oss:

  • Via e-post: info@divernet.com