Avtryck

Detta förlag uppdaterades senast den 28 december 2021.

Ägaren till denna webbplats är:

RORK MEDIA LIMITED RORK MEDIA LIMITED
71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H 9JQ
e-post: privacy@scubadivermag.com
Telefonnummer: 0800 069 8140

VAT ID: GB260482415

De juridiska företrädarna för RORK MEDIA LIMITED RORK MEDIA LIMITED:

ARNOLD, Ross

1. Allmänt

1.1 Vi är registrerade på aktiebolag under licensen eller registreringsnumret:

10564639

1.2 I enlighet med förordningen om onlinetvistlösning i konsumentfrågor (ODR-förordningen):

Vi vill informera dig om möjligheten för konsumenter att lämna in klagomål till Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning online som finns på följande URL: ec.europa.eu/odr

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentskiljenämnd.